Välkommen till Ropsten Bygg AB

plattsättning · stomkomplettering · nybyggnation av villor

Ring 076 873 30 04
ID06
Hela vår personal har en ID06 kort med sig på byggarbetsplats.
ANSVARSFÖRSÄKRADE
För er och vår trygghet har vi självklart företagsförsäkring.
BYGGNADS
Vi är med i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
VÅTRUMSBEHÖRIG
Vi är ett våtrumsbehörigt företag enligt BKR.