Om oss

Om oss

Vi ska vara Stockholms mest moderna & ledande Byggföretag

Ropsten Bygg AB är en entreprenör som arbetar långsiktigt. Företaget har under åren haft en god tillväxt och utför idag välmeriterade projekt med goda resultat och referenser.
Företaget strävar alltid efter goda relationer med beställare, leverantörer och andra parter och utför tjänster som motsvarar uppgjorda avtal. Miljö och kvalité är två nyckelord i företagets strävan om att uppnå kvalitativa och miljövänliga projekt.
Till oss är du välkommen med stora plattsättnings och gipsentreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser. Till vår hjälp har vi de skickligaste hantverkarna på varje ort. Vårt mål är att alltid leverera ett hantverk som du är nöjd med, som vi kan vara stolta över. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav.
För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respektive kund arbetar vi i Team, skräddarsydda Team för varje kund och uppdrag. Vi satsar ständigt på ledarskapsutveckling så att all den kunskap och färdighet som finns hos alla våra medarbetare kommer dig som kund tillgodo, på bästa sätt. Alla som arbetar i Ropsten Bygg kläder ska ha de bästa förutsättningarna att leverera ett gott hantverk i alla perspektiv. Därför utbildar vi oss kontinuerligt i ledarskap och service.

Vi stödjer AIK’s och Lidingö Vikings ungdoms hockey